Privātuma politika

Publicēts : 23.09.2021

25.maijs, 2018. gads

Versija Nr.01.

 

Atbildīgā persona: Edgars Evelons

 

Privātuma politika

 

 

Vispārīgie noteikumi.

Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā tiek regulēta Tomega SIA (turpmāk tekstā – Tomega) mājaslapas tomshop.lv, kas atrodas interneta adresē http://www.tomshop.lv, apmeklētāju, turpmāk tekstā – Jūs, personas datu lietošana.

 

Personas dati, ko Jūs iesniedzat vietnē tomshop.lv, tiks izmantoti saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību, kā arī uzņēmuma fizisko personu datu apstrādes politiku.

 

Apstrādājot Jūsu personas datus mājas lapā tomshop.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

 

Tiešais mārketings.

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) tiek apstrādāti ar mērķi veikt tiešo mārketingu saskaņā ar Jūsu piekrišanu. Ja Jūs nepiekritīsiet būt tiešā mārketinga adresāts, Tomega nevarēs paziņot Jums noderīgu un aktuālu informāciju.

Reģistrēšanās, informatīvajam materiālam, laikā ievāktie personīgie dati tiek izmantoti tikai tam, lai izsūtītu mūsu informatīvo materiālu. Tāpat tie ļauj mums informēt informatīvā materiāla saņēmējus, izmantojot e-pastu, tādā apmērā, kas ir nepieciešams informatīvā materiāla pakalpojuma nodrošināšanai vai reģistrācijai, piemēram, ja informatīvais materiāls tiek izmainīts vai mainās tehniskie parametri. Informatīvā materiāla pakalpojumu sniegšanas laikā ievāktie personas dati netiks nodoti trešajām pusēm. Iesaistītais cilvēks jebkurā laikā var pārtraukt informatīvā materiāla saņemšanu. Jebkurā laikā iespējams atcelt mums sniegto piekrišanu par personas datu uzglabāšanu, kas ļauj mums izsūtīt informatīvo materiālu. Katrā saņemtajā informatīvajā materiālā ir saite uz atcelšanas formu, kas ļauj konkrētajam cilvēkam pārtraukt tā saņemšanu.

 

Fotografēšana un filmēšana Tomega pasākumos.

Brīvi publicējami ir attēli, kuros nav iespējams identificēt konkrētu personu. Piemēram, kopskati ar daudziem cilvēkiem, grupu bildes, pasākuma norises vieta, roka, kas tur krūzi, karti, utt. Drīkstam publicēt to personu attēlus, kuras ir piekritušas fotografēties. Paliek spēkā attēlu izmantošana žurnālistikas vajadzībām, ja tas tiek darīts ar mērķi publicēt informāciju, kas skar Tomega intereses.

 

Videonovērošana telpās.

Video novērošana publiskās vietās ir organizācijas vai uzņēmuma leģitīmās intereses, piemēram, kārtības nodrošināšana, aizsardzība pret zādzībām, krāpšanu. Videonovērošana

 

tiek veikta, lai konstatētu zādzības un pārpratumus. Video materiāls tiek uzglabāts līdz 14 dienas un tiek nodots trešajām personām - likumsargiem, gadījumā, ja tiek konstatēts pārkāpums. Par videonovērošanu telpās darbinieki tiek informēti, kā arī uz to norāda informatīvās uzlīmes.

 

Par to, ka uzņēmumā, tā teritorijā notiek videonovērošana, ir izvietota informatīva uzlīme. Uzņēmums būs tiesīgs iesniegt videofailus tiesībsargājošajās institūcijās (policijā, prokuratūrā u.c.) savu likumisko interešu aizstāvībai.

 

Preču pasūtīšana.

Privātpersonas dati - vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, piegādes adrese, personas kods (atsaucoties uz grāmatvedības likumu) tiek apstrādāti, lai noslēgtu līgumu un lietoti saskaņā ar Jūsu atļauju. Ja Jūs šajā sadaļā neiesniedzat savus datus, mēs nevarēsim pieņemt Jūsu pasūtījumus. Pēc tam, kad Puses noslēgs līgumu, šie dati tiks apstrādāti un izmantoti sekojošiem mērķiem: līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī pasūtījumu veikšanai un Tomega preču piegādei.

Juridiskām personām nepieciešamie dati – kontaktpersonas vārds, uzvērds, e-pasta adrese,

saziņas tālrunis.

 

Servisa pieteikumi.

Lai mēs varētu Jums nodrošināt Tomega servisa pakalpojumus mums nepieciešama šāda informācija – klienta/uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iekārtas atrašanās vietas adrese, izstrādājuma veids, modelis, sērijas numurs, pirkuma datums, pieteikuma veids (apkope, remonts), problēmas apraksts.

 

Visi, ar servisu saistīti notikumi, tiek fiksēti vienotā uzņēmuma servisa vadības sistēmā. Tas ļauj klientam iepazīties ar veikto darbu veidu, apjomu un norises gaitu, kā arī iegūt atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem un procesu norises vēsturi.

 

Kandidātu personas dati.

Kandidāti savu CV var iesniegt gan tieši, nosūtot e-pastā, gan caur darba sludinājumu portāliem, kur tiek norādīts vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e- pasts, izglītība, darba pieredze, prasmes, informācija par vadītāja apliecību, datorprasmes, vēlmes par ieņemamo amatu un atalgojumu, CV un cita informācija. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti ar mērķi atlasīt un atrast kandidātus. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa/viņas izteikto atļauju, kas tiek izteikta, iesniedzot savu CV darba devējam. Kandidātu iesniegtie CV nekvalificēšanās gadījumā tiek iznīcināti/izdzēsti.

 

Kamēr notiek kandidātu atlase un atrašana, mēs izmantojam tikai informāciju par kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un būtiskām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam personas sensitīvos datus.

 

Citu (nepersonisko) datu pārvaldīšana.

Citi dati, kas nav Jūsu personas dati jeb sīkdatnes (SEO, Adwords, cookies, pixel, u.c.) – t.i., saistīti ar Jūsu veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem vietnē tomshop.lv – var tikt izmantoti anonīmu statistikas pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, šāda datu izmantošana ne tieši, ne netieši neatklās Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos mēs saglabājam tiesības anonīmo statistikas pētījumu rezultātus nodot trešajām personām.

 

Personas datu pieejamība trešajām personām.

Jūsu personas dati var būt pieejami trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Šādas trešās personas varētu būt datubāžu programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, utml. Jūsu personas dati var tikt nodoti starpniekiem un/vai datu nesējiem, kā arī Tomega grupas uzņēmumiem. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

 

Izņemot tos gadījumus, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, bez Jūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas, mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām.

 

Informācija Jūsu datorā.

Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti saukti “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājas lapu tomshop.lv. Šī informācija ļauj ērtāk izmantot tomshop.lv un izslēdz nepieciešamību ievadīt personas datus katras apmeklēšanas laikā. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot iestatījumus Jūsu interneta pārlūkprogrammā.

 

Personas datu iesniegšana un atjaunināšana.

Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu Jūsu pieprasījumus un pasūtītos pakalpojumus, mums ir nepieciešams saņemt no Jums precīzus datus. Jums ir jāsniedz precīzus datus, kā arī pēc iespējas ātrāk jāatjaunina informāciju, ja tā ir mainījusies.

 

Trešo pušu mājas lapas.

Mēs neesam atbildīgi par to Jūsu personas datu pārvaldi, kas pieder trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par privātuma noteikumiem un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad Jūs apmeklējat mājas lapas caur tomshop.lv. Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.

 

Datu glabāšanas laiks.

Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem.

 

Jūsu tiesības.

Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

 

  • pieprasīt Tomega atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;
  • tiesības iebilst pret datu apstrādi;
    • tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
    • tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas veikta

pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;

  • tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

Tiesības var tikt izmantotas, rakstot Tomega elektroniski uz e-pastu gdpr@tomega.lv.

Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Ja atsakaties iesniegt savus personas datus, Tomega nespēs sniegt Jums savus pakalpojumus.

 

Paziņošana.

Ja jums ir neskaidrības vai sūdzības saistībā ar tomshop.lv darbību, lūdzu sazinieties ar

SIA Tomega komandu.

 

Autortiesības.

Sniegtās informācijas autortiesības pieder tām fiziskām un juridiskām personām, kas norādītas teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja kopā ar informāciju nav norādīta atsauce uz trešo personu autortiesībām, tiesības uz informāciju pieder Tomega.

 

Lai gan Tomega cenšas nodrošināt to, lai informācija mājas lapā tomshop.lv atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas, kas tiek publicēta mājas lapā, precizitāti un aktualitāti vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas.

 

Izmaiņas noteikumos.

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēti mājas lapā tomshop.lv un/vai ar paziņojumu uz e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Mājas lapas tomshop.lv izmantošana pēc izmaiņām nozīmē Jūsu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

 

Nobeiguma noteikumi.

Šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.Open_Label_420
0